Agma

Studia malarskie podjęła wiele lat temu, będąc cichym, ale wnikliwym obserwatorem w pracowniach artystów – Ireneusza i Jacka Maślankiewiczów. Ta „cisza” po wielu, wielu latach nasycania eksplodowała nagle artystycznym przekazem.”Eksklusive Points” – to ogromny cykl przeszło stu obrazów powstałych w latach 2012-2015 w których AGMA – niezwykła i tajemnicza artystka nagle i doprawdy zaskakująco objawiła swoje fascynacje. Punktem wyjścia do oryginalnego zobrazowania emocji i narzuconego – z racji wewnętrznego poukładania – zamknięcia ich w geometryczne ramy – była sztuka aborygenów. Jednakże jedynie w sposobie obrazowania. To widoczne i oczywiste w Jej dziełach. Jedynie punkt powielany tysiąckrotnie i układany intuicyjnym wyczuciem geometrycznego porządku jest tu elementem wspólnym. Ten powielany przez AGMA punkt kreuje światy pełne odwołań do kosmicznego porządku i tęsknoty do źródeł estetyki wszechświata. I znajduje wyrafinowanego odbiorcę, głównie w USA, Australii, Anglii. I bywa nagradzany 1 Nagroda w Konkursie Malarstwa z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w roku 2018, finał Konkursu Nano Art, Paryż 2019

Jest w nas, ludzkich istotach dążenie do przenikania tajemnic, określania i definiowania – dla wewnętrznego spokoju. Widząc pozornie chaotyczną nieskończoność wyodrębniamy z niej „konkret” – punkt zaczepienia do „rozumienia”. Malarstwa rozumieć nie trzeba, ludzka empatia i porozumienie w obszarze emocji wystarczą w pełni do odwiecznego dialogu twórcy z odbiorcą. Dzieła AGMA tkwią w centrum tego procesu.

Agma - zdjęcie profilowe

Prace dostępne w galerii