Edward Gałustow

Absolwent Wydziału Malarstwa i Grafiki Uniwersytetu Witebskiego. Obecnie mieszka i tworzy w Witebsku na Białorusi oraz w Polsce. Jego domeną jest malarstwo sztalugowe, grafika oraz tkactwo ręczne. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków i Towarzystwa Artystów Polskich na Białorusi
oraz Stowarzyszenia Artystycznego Integracji Europejskiej SAIE w Szczecinie.
Uczestnik wielu konkursów, biennale i triennale w Polsce, Rosji i na Białorusi.
W 2008 r. otrzymał Srebrny Medal „Labor Omnia Vincit” Jego prace eksponowane były na wielu wystawach zbiorowych m.in. na Węgrzech, w Niemczech, we Włoszech, w Holandii, na Słowacji, w Austrii, Rosji, na Ukrainie, w Gruzji, w Polsce i na Białorusi. Uczestnik wielu międzynarodowych plenerów malarskich, m.in. w Polsce, we Włoszech, na Węgrzech i w Gruzji.

Edward Gałustow - zdjęcie profilowe

Prace dostępne w galerii