Eugeniusz Wiszniewski

Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Wystawia i sprzedaje swoje obrazy w Japonii, Australii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Europie, ponieważ na całym świecie znajduje amatorów sztuki realistycznej, a już szczególnie pejzażu, w którym krytyka odnajduje różnorodność planów, grę barw, świateł, półcieni, a także chropowatość kory sosnowej, strukturę i wielkość liści, a nawet domyślną siateczkę ich żyłek. I trudno tak piszącemu odmówić racji, bowiem malarz jest rzetelnym dokumentalistą wybranych pejzaży, istniejących tu i teraz.

Analizujący jego malarstwo recenzenci zawsze podkreślają perfekcjonizm jego warsztatu. Jego płótnom towarzyszy niepowtarzalny klimat i nastrój, sprawiający, że są to obrazy rozpoznawalne na pierwszy rzut oka.

Historia sztuki zna takie określenia jak pejzaż heroiczny i pasterski, a badacze tematu wyróżniają także pejzaż fantastyczny, a nawet intymny. Sztuka malowania krajobrazu sięgnęła wyżyn, kiedy pojawili się, najpierw Durer, potem Bruegel, rozkwitła pod pędzlami takich Holendrów jak: van de Velde, Seghers, van Goyen, Hobbes i van Ruisdael i zawojowała świat, gdy objawili się Poussin, Lorrain, Konstable i Turner, a w konsekwencji szkoły całe kierunki takie jak barbizończycy, impresjoniści i polscy kapiści. Jednym słowem dzieje pejzażu są równie długie co różnorodne, a bez pejzażu nie ma ani historii, ani współczesności sztuki.

Malując pejzaże Wiszniewski dopisuje swój rozdział do wiecznie snutej, nigdy nieskończonej opowieści człowieka o obrazie świata. Krytycy analizujący malarstwo Wiszniewskiego zawsze podkreślają perfekcjonizm jego pejzaży. Realizm tych płócien, w połączeniu ze statyką i powagą, a nawet monumentalizmem kompozycji, warsztatowo znakomity realizm, któremu towarzyszy niepowtarzalny klimat i nastrój sprawiający, że są to płótna
rozpoznawalne na pierwszy rzut oka, obrazy, które nie sposób pomylić z innymi.

Ta pochwała natury, zachwyt nad „rzeczami jakimi są” z równa siłą, jak w pejzażach, ujawniają się także w martwych naturach malarza. Kompozycje kwiatów i owoców, włącznie z owocami morza oraz połyskującego odbitym światłem szkła, wyraźnie nawiązują do wzoru najdoskonalszego, do martwych natur Holendrów z XVII w., podobnie jak tamte małe arcydzieła, martwe natury Wiszniewskiego malowane są z myślą o jednym brzmieniu koloru i światła i podobnie jak tamte koncentrują się na „cichym życiu” przedmiotów, z tym, że w porównaniu z pejzażami malarza mamy tu do czynienia z istną erupcją koloru i form wręcz barokowych, więc o „cichym życiu” trudno mówić.

W kręgu zainteresowań malarza, uprawiającego gatunki tak klasyczne jak pejzaż i martwa natura, znalazła się również kompozycja. Zawsze jednak jest to przemyślana kompozycja koloru i światła, któremu towarzyszy określona forma jako nośnik ekspresji. Teza Andromenidesa (V w. p.n.e.) „sztuką nie jest mówić, czego nikt nie powiedział, lecz mówić tak, jak nikt inny nie zdoła” – wydaje się być idealnie dopasowana do artystycznych przekonań autora.
Dlatego też kolekcjonerzy nieodmiennie poszukują płócien malarza; można w nich bowiem odnaleźć nie tylko liryczny nastrój wieczornego pejzażu lecz także tęsknotę za pejzażem idealnym. Za utraconym rajem.

Eugeniusz Wiszniewski - zdjęcie profilowe

Prace dostępne w galerii