Karolina Maria Gołębiowska

Pomorzanka ur. 1977r. w Szczecinie inż. Architekt, absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych oraz Politechniki Szczecińskiej, kierunek Architektura i Urbanistyka. Właścicielka pracowni malarstwa i architektury „Genius Loci Architects”, z siedzibą w najstarszym szczecińskim
domu drewnianym na ul.Dubois 6. Zawodowo zajmuje się rewitalizacją założeń pałacowo-parkowych, architektury postindustrialnej, wystrojem wnętrz, florystyką i fotografią.

Prowadzi warsztaty artystyczne, organizuje plenery Malarstwa i Rzeźby „Pomerania Genius Loci” w remontowanym pod jej nadzorem pałacu Grąbkowo/Grumbkow na Pomorzu.

Od lat 90-tych zajmuje się malarstwem olejnym, rysunkiem, grafiką użytkową i ilustracją książkową. Zbiera i ilustruje Pomorskie Legendy. Wystawiała swoje prace min. na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Na stałe prezentuje swoje prace w Galerii Pałacu Grąbkowo. Jako „Flora de Grumbkow”.
Spełnia się jako organizator przyjęć, wydarzeń kulturalnych , wesel- w formule, których wspólnym mianownikiem jest Idea Genius Loci, rozumiana jako archetyp związków między Kulturą a Naturą .

Karolina Maria Gołębiowska - zdjęcie profilowe

Prace dostępne w galerii