Piotr Michnikowski

Artysta rzeźbiarz (dyplom ASP Warszawa 1985) Zajmuje się głównie rzeźbą kameralną, najczęściej z brązu i ceramiki, łączy także różne inne materiały.
Ulubionym i charakterystycznym rysem twórczości są wielobarwne ceramiczne reliefy realizowane na bazie własnych receptur szkliw i technik wypalania, a także interaktywne formy przestrzenne nawiązujące
do muzyki, nazywane przez autora instrumentami. Złożoność i niejednokrotne wykorzystywanie w jednej pracy wielu technik i właściwości materiałów, takich jak np. dźwięk, ciężar lub kruchość, podnosi do
rangi środka wyrazu. Wielowątkowość i wielowastwowość, zarówno w sferze znaczeniowej jak i wizualnej, jest z założenia, jak sam twierdzi, obrazem złożoności ludzkiego życia.

Ma na koncie wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych, a także realizacji rzeźb, medali i projektów, funkcjonujących w przestrzeni publicznej.

Piotr Michnikowski - zdjęcie profilowe

Prace dostępne w galerii